Week 10

DIENSTEN:

ZONDAG 11 MAART 9.30: Dienst in de Nicolaaskerk.

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. Keesman

KOSTER: Theo de Boer

AUTODIENST: Herman Koenders (681233)

BLOEMENDIENST: Bianca de Boer

KINDERKERK: Eveline Bosma

 

LIED VOOR DE DIENST: Lied 541.

 

BIJ DE DIENSTEN:

Zondag 11 maart Dit is alweer de vierde zondag van de 40 dagentijd. We bereiden ons voor op het feest van Pasen. Deze zondag zal de lezing uit Johannes 6: 4-15 centraal staan. Onverwacht komen velen naar Jezus toe en zij hebben allen honger. Hoe zal dit aflopen? Ds. Aafke Nicolai (tel. 851635 mail:aafkejnicolai@gmail.com)

 

BEZOEK LUTHERSE KERK:

Vrijdagmiddag 9 maart: bezoek aan de Lutherse Kerk te Leeuwarden. Heen 13.24 uur van station Stavoren en 13.32 van Hindeloopen. Contactpersoon Wijbren de Vries tel. 0514-681085 wybren.en.martha@hetnet.nl en ds. Aafke Nicolai. De volgende wandeling is op 13 april.

 

GASTPREDIKANTEN:

De open plekken in het preekrooster van ds. Aafke Nicolai voor 2019 moeten weer ingevuld worden. Hebt u nog predikanten die u graag eens wilt beluisteren in Stavoren, geef die namen dan aan ons door. Graag voor 15 maart aan Wijbren de Vries, Voorstraat 93, tel. 681085; mailadres: wybren.en.martha@hetnet.nl.

Commissie preekvoorziening: Bianca de Boer, Ellen Kingma, Dory de Vries en Wijbren de Vries.

 

CONCERT:

Zondagmiddag 18 maart geeft Martin Mans om 15.30u. een concert in de Nicolaaskerk te Stavoren. Er is medewerking van twee zangers van de Urkers Mans formatie. Entree is vrij, wel word de collecte bij de uitgang van harte aanbevolen.

Met vriendelijke groet van Frans en Tineke Zwaan.

 

AGENDA:

Woensdagavond 7 maart 19.30: kerkenraadsvergadering in het lokaal,

Vrijdagochtend 9 maart: Met elkaar aan tafel in het lokaal en

Vrijdagochtend 9 maart: Zanguurtje in De Finke in Koudum.

 

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pknstavoren.nl.

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *