Week 09

DIENSTEN:

ZONDAG 4 MAART 10.00: Zangdienst door gemeenteleden in de Nicolaaskerk.

THEMA: Zeven dagen uit het leven van Jezus m.m.v. Fjoervocals.

Na de dienst is er koffiedrinken in het lokaal.

OUDERLING VAN DIENST: T. Reitsma

KOSTER: Theo de Boer

AUTODIENST: Jan Willem Albada (681451)

BLOEMENDIENST: René Bosma

KINDERKERK: Bettie de Groot

 

LIED VOOR DE DIENST: Lied 541.

 

BIJ DE DIENSTEN:

Zondag 4 maart Dit is de derde zondag van de 40 dagentijd. We bereiden ons voor op het feest van Pasen. De kinderen luisteren deze zondag naar het verhaal van Johannes 2: 13-22. Jezus gaat naar de tempel en vindt daar geldwisselaars en handelaren. De tempel lijkt niet op de plek zoals die is bedoeld. Jezus neemt rigoureuze maatregelen. Het wordt hem niet in dank afgenomen. Deze zondag zijn er gastpredikanten. Mooie diensten toegewenst.

 

UIT DE PASTORIE:

Wanneer dit kerkblad bij u in de brievenbus valt ben ik even op vakantie. Op 6 maart ben ik er weer. Ds. C. Boomsma uit Koudum zal mij vervangen. Wanneer u hem nodig hebt kunt u  contact opnemen met Dory de Vries (tel. 682072)

Ds. Aafke Nicolai (tel. 851635 mail:aafkejnicolai@gmail.com)

 

BEZOEK LUTHERSE KERK:

Vrijdagmiddag 9 maart bezoek aan de Lutherse kerk te Leeuwarden. We gaan kennismaken met de Lutherse traditie en krijgen een rondleiding in gerestaureerde de kerk o.l.v. ds. J. van Twist. Hij is Luthers predikant. We vertrekken om 13.24 met de trein vanuit Stavoren, vanaf station Hindeloopen om 13.32 uur. We worden om 14.35 uur verwacht in de Lutherse kerk. Het is ongeveer 10 minuten lopen vanaf het station. We vertrekken om 17.22 uur weer uit Leeuwarden en komen om 18.07 uur in Hindeloopen en 18.16 uur in Stavoren aan. Kosten: treinkaartje en koffie/thee. Wie nog mee wil kan zich aan melden bij Wijbren de Vries of ds. Aafke Nicolai

 

VERKIEZINGEN:

Afgelopen zondag waren er verkiezingen voor 2 nieuwe kerkenraadsleden. We zijn blij met twee nieuwe ambtsdragers. Diaken: Henriette Smid-Veldstra en kerkrentmeester: Ids Visser. Mocht u bezwaar hebben tegen de bevestiging, dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen zeven dagen na de bekendmaking bij de scriba. De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 29 april.

 

VAKANTIEGIDS: De diaconie heeft een nieuwe vakantiegids ontvangen voor 2018. Hierin staan diverse mogelijkheden voor senioren (met of zonder zorg) en éénoudergezinnen om er een weekje op uit te gaan. Wilt u hier meer over weten dan kunt u terecht bij Hetty Wouda (681455) Via internet kunt u informatie vinden via www.hetvakantiebureau.nl.

Vriendelijke groet van de diaconie

 

ZANGDIENST:

Zondag 4 maart is er een zangdienst. Deze dienst begint om 10.00 uur. en wordt volledig verzorgd door de “Fjoervocals”. Zij vertellen in deze dienst over zeven dagen uit het leven van Jezus. Met verhalen, beeld, muziek en zang. Na de dienst is er koffiedrinken in het lokaal.

De zangdienstcommissie.

 

AGENDA:

Woensdagavond 28 februari 19.00: Moderamen in het lokaal,

Zondagochtend 4 maart 10.00: Zangdienst in de Nicolaaskerk en

Woensdagavond 7 maart 20.00: Kerkenraadsvergadering in het lokaal

 

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pknstavoren.nl.

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *