Week 08

DIENSTEN:

ZONDAG 25 FEBRUARI 9.30: Dienst in de Nicolaaskerk

VOORGANGER: Ds. Joh. Bakker uit Stiens

OUDERLING VAN DIENST: G. v/d Pol

KOSTER: Hessel Zwaan

AUTODIENST: Pieter Kampen (681771)

BLOEMENDIENST: Anita van der Wagen

KINDERKERK: Emiel de Boer

LIED VOOR DE DIENST: Lied 207.

 

BIJ DE DIENSTEN:

Zondag 25 februari. Dit is de tweede zondag van de 40 dagentijd. We bereiden ons voor op het feest van Pasen. De kinderen krijgen deze zondag het bijzondere verhaal van Markus 9: 2-10 te horen. Jezus gaat met zijn leerlingen de hoge berg op en heeft daar een ontmoeting met Mozes en Elia. Petrus wil dit voor altijd vasthouden. Maar dat kan niet. Petrus, Johannes en Jezus moeten de berg af, weer met de voeten in de modder. Deze zondag zijn er gastpredikanten. Mooie diensten toegewenst.

 

UIT DE PASTORIE:

‘We gaan op weg in 40 dagen door het donker naar het licht’. Dit is een opzegversje dat in vele kerken klinkt op weg naar het feest van Pasen. De tijd tot aan Pasen kun je zien als een weg. Zoals een Olympische sporter een weg voor zich ziet naar de overwinning. Zo zien gelovigen een weg naar de overwinning van het leven op de dood. Daarvoor moeten we wel eerst door het donker heen. In lied 541 zingen we:

Veertig dagen lopen door het hete zand.

Veertig jaren lopen naar het goede land:

daar zal melk en honing zijn,

de Heer zal onze koning zijn.

Veertig jaren lopen naar het goede land.

Ds. Aafke Nicolai (tel. 851635 mail:aafkejnicolai@gmail.com)

 

HUISKAMERGESPREK:

De huiskamergesprekken zijn inmiddels geweest. Het waren bijzondere en persoonlijke ontmoetingen, waar we gedeeld hebben wat ons bezighoudt in geloof en leven.

 

BEZOEK LUTHERSE KERK:

De volgende activiteit is het bezoek aan de Lutherse Kerk (Nieuwe Oosterstraat 30) op vrijdag 9 maart. Ds. J. van Twist zal ons vertellen over de Lutherse traditie. We vertrekken om 13.24 met de trein vanuit Stavoren, vanaf station Hindeloopen om 13.32 uur. We worden om 14.35 uur verwacht in de Lutherse kerk. Het is ongeveer 10 minuten lopen vanaf het station. We vertrekken om 17.22 uur weer uit Leeuwarden en komen om 18.07 uur in Hindeloopen en 18.16 uur in Stavoren aan. Kosten: treinkaartje en koffie/thee. Wie nog mee wil kan zich aan melden bij Wijbren de Vries of ds. Aafke Nicolai

 

WE GAAN WEER ZINGEN:

En wel in de dienst van Paasmorgen (1 april om 11.00 uur). Ons gelegenheidskoor(tje) zal dan weer meedoen o.l.v. Pieter de Boer. De liederen zijn al uitgezocht en nu is het de beurt aan de zanglustigen onder ons om zich te melden. Dus aarzel niet en geef je snel op bij Pieter of bij Rinnie. De mensen die zich al hebben opgegeven via het reactiefomulier en de zangers van vorig jaar krijgen nog bericht. We oefenen zondagmiddag om half twee in het lokaal.

 

ZANGDIENST:

Zondag 4 maart is er een zangdienst. Deze dienst begint om 10.00 uur. en wordt volledig verzorgd door de “Fjoervocals”. Zij vertellen in deze dienst over zeven dagen uit het leven van Jezus. Met verhalen, beeld, muziek en zang. Na de dienst is er koffiedrinken in het lokaal. De zangdienstcommissie.

 

AGENDA:

Vrijdagochtend 23 februari 20.00: Zanguurtje in De Finke en

Zondagochtend 4 maart: Zangdienst in de Nicolaaskerk.

 

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pknstavoren.nl.

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *