Week 07

DIENSTEN:

ZONDAG 18 FEBRUARI 11.00: Dienst in de Nicolaaskerk

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: D. de Vries

KOSTER: Hessel Zwaan

AUTODIENST: Wim Kuperus (681368)

BLOEMENDIENST: Diaconie

KINDERKERK: Zondagsschool

 

LIED VOOR DE DIENST: Lied 207.

 

BIJ DE DIENSTEN:

Zondag 18 februari Dit is de eerste zondag van de 40 dagentijd. We bereiden ons voor op het feest van Pasen. De lezing op deze zondag is Markus 1: 12-15. Jezus wordt gedoopt en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Daar zijn ook wilde dieren. Engelen zorgen voor hem. Zo kan hij het volhouden. Hoe houd jij het vol in de woestijn van je leven? Ds. Aafke Nicolai

 

UIT DE PASTORIE:

Kind op Zondag (blad van de zondagschoolvereniging) heeft als thema voor de 40 dagentijd gekozen ‘Ik zorg voor jou’. We lezen verhalen over de weg die Jezus gaat uit het evangelie van Marcus en Johannes. Hij gaat die weg niet alleen. God zorgt voor hem. Op zijn weg laat Jezus zien hoe je voor iemand kunt zorgen. Je deelt het brood. Je neemt de tijd om een praatje te maken. Jezus zorgt ook voor zichzelf. Hij trekt zich af en toe terug in de stilte. Dat mogen wij ook doen, af en toe de stilte zoeken om ons voor te bereiden op het feest van Pasen. Dat kan door een wandeling of even de telefoon uit te zetten. Een soort vasten in de 40 dagentijd.

Lied 539 vers 5:

Jezus diep in de woestijn,

veertig lange dagen,

bleef het in de zware strijd

met Gods woorden wagen

Ik kom graag langs. U mag mij ook altijd bellen voor een afspraak wanneer u behoefte hebt aan een bezoekje. Groeten uit de pastorie ds. Aafke Nicolai

 

HUISKAMERGESPREK:

Het vierde en laatste huiskamergesprek voor dit seizoen is op dinsdag 13 februari om 20.00 uur bij Piet en Gerrie Keesman, Voorstraat 88.

 

VRIJWILLIGERSAVOND:

Vrijdag 16 februari is er ’s avonds om 19.30 uur een vrijwilligersavond in het lokaal van de PKN kerk. Iedereen is van harte welkom want zonder vrijwilligers kan de kerk niet. Het wordt een avond vol verrassende ontmoetingen. Veel van jullie hebben al een uitnodiging gekregen maar ook als u die niet kreeg bent u van harte welkom. Tevens iedereen die nog niet vrijwilliger van onze kerk is maar dit wel wil worden zien we graag. Wij hopen u/jij daar ook te zien.

De voorbereidingscommissie

 

DIACONIE:

De opbrengst in het 4e kwartaal 2017 voor Gast aan Tafel is € 182,71.

Namens de diaconie hartelijk dank aan alle gevers en collectanten.

 

VERKIEZINGEN:

Diaken Klaas Albada en kerkrentmeester Rinnie v.d. Pal gaan de kerkenraad verlaten. We zijn dus op zoek naar een diaken en een kerkrentmeester. U ontvangt deze week een brief met de lijst van de verkiesbare lidmaten en doopleden. Wij vragen u per vacature één naam in te vullen op het bijgaande briefje. Dit mag u inleveren bij één van de kerkenraadsleden of tot een uur na dienst op 18 februari in de stembus in de hal van de kerk.

 

BAZAR:

Zoals u weet is de jaarlijkse bazar op vrijdag 16 maart 2018 in het lokaal naast de Nicolaaskerk. De voorbereidingen zijn in volle gang! De lotenverkoop is inmiddels gestart met als hoofdprijs een “Luxe gasbarbecue (tuinkeuken) ”. De spullen voor de bazar worden bij u opgehaald in de week van 5 tot en met 10 maart. We zijn blij met nieuwe spullen, zoals huishoudelijke artikelen, speelgoed, waardebonnen, gereedschap, maar ook met een donatie, bestelling van taart of rollade. Daarnaast willen we graag weer eigengemaakte spullen, zoals jam, kaarten, eigen gebreide sokken, zelfgemaakte koekjes etc. verkopen. U heeft nog even tijd om de spullen (af) te maken. Blijft u poïeszboekjes en DE punten voor ons sparen!

Groet, namens de bazarcommissie.

 

AGENDA:

Dinsdagavond 13 februari 20.00: 4e huiskamergesprek op Voorstraat 88 en

Vrijdagavond 16 februari 19.30: vrijwilligersavond in het lokaal.

 

 

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pknstavoren.nl.

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *