Week 06

DIENSTEN:

ZONDAG 11 FEBRUARI 9.30: Dienst in de Nicolaaskerk (koffie na de dienst)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Hessel Zwaan

AUTODIENST: Harmen Wolthuis (682626)

BLOEMENDIENST: Diaconie

KINDERKERK: Eveline Bosma

 

LIED VOOR DE DIENST: Lied 207.

 

BIJ DE DIENSTEN:

Zondag 11 februari lezen we verder uit het evangelie van Marcus 1: 40-45. Jezus raakt een melaatse man aan die daardoor geneest. Deze man mag het niet verder vertellen. Dat lukt niet, hij is immers verlost van de eenzaamheid en leeft weer. Hij vertelt het aan iedereen die het wil horen. Ds. Aafke Nicolai

 

UIT DE PASTORIE:

Zondag 11 februari is de laatste zondag voordat de 40-dagentijd begint. Onze Rooms Katholieke broeders en zusters vieren deze dagen carnaval. Op woensdag is het aswoensdag, daar ontvangt ieder een kruisje gemaakt van de as van de palmpasentakken van vorig jaar. In Drachten maakte ik eens een gezamenlijke viering in de RK kerk mee. Heel bijzonder dat ik askruisjes mocht zetten op de voorhoofden van de kerkgangers met de woorden: Bekeert u en gelooft in het Evangelie. We gaan ons vanaf aswoensdag (14 februari) in 40 dagen voorbereiden op Pasen. De lezingen in deze periode zijn uit Marcus en Johannes. Ik wens de zieken onder ons veel sterkte toe. Ik kom graag op bezoek. U mag mij gerust bellen of mailen voor een afspraak, wanneer u daar behoefte aan hebt. Ds. Aafke Nicolai

 

HUISKAMERGESPREKKEN:

De volgende huiskamergesprekken zijn op dinsdagmiddag 6 februari om 15.00 uur in het lokaal, op donderdag 8 februari om 20.00 uur bij Dory de Vries, Voorstraat 66 en op dinsdag 13 februari om 20.00 uur bij Piet en Gerrie Keesman, Voorstraat 88.

 

BEZOEK LUTHERSE GEMEENTE:

I.v.m. gewijzigde treintijden update van ons bezoek aan de Lutherse gemeente in Leeuwarden op vrijdagmiddag 9 maart. Ds. J. van Twist zal ons vertellen over de Lutherse traditie. We vertrekken om 13.24 met de trein vanuit Stavoren, vanaf station Hindeloopen om 13.32 uur. We worden om 14.35 uur verwacht in de Lutherse kerk. Het is ongeveer 10 minuten lopen vanaf het station. We vertrekken om 17.22 uur weer uit Leeuwarden en komen om 18.07 uur in Hindeloopen en 18.16 uur in Stavoren aan. Kosten: treinkaartje en koffie/thee. Coördinator Winterwerk Stavoren: Wijbren de Vries tel. 0514-681085 wybren.en.martha@hetnet.nl

 

VRIJWILLIGERSAVOND

Vrijdag 16 februari 19.30 uur is er een vrijwilligersavond in het lokaal van de PKN kerk.
Iedereen is van harte welkom want zonder vrijwilligers kan de kerk niet. Het wordt een avond vol verrassende ontmoetingen. Wij hopen u/jij daar ook te zien. De voorbereidingscommissie

 

DIACONIE:

De opbrengst van de diaconiecollecten waren in november € 395,-; in december € 513,50 en in januari € 203,60 (3 collecten) Het busje voor de mensen die thuis luisteren is ook geleegd en hier zat € 177,10 in Verder hebben we 4 bloemengiften van € 10,- gekregen en 1 van € 5,- waarvoor hartelijk dank. De diaconie

 

VERKIEZINGEN:

Diaken Klaas Albada en kerkrentmeester Rinnie v.d. Pal gaan de kerkenraad verlaten. We zijn dus op zoek naar een diaken en een kerkrentmeester. U ontvangt deze week een brief met de lijst van de verkiesbare lidmaten en doopleden. Wij vragen u per vacature één naam in te vullen op het bijgaande briefje. Dit mag u inleveren bij één van de kerkenraadsleden of tot een uur na dienst op 18 februari in de stembus in de hal van de kerk.

 

AGENDA:

Dinsdagmiddag 6 februari 15.00: 2e huiskamergesprek in het lokaal

Woensdagavond 7 februari 19.00: moderamen en 19.30: kerkenraadsvergadering

Donderdagavond 8 februari 20.00: 3e huiskamergesprek op Voorstraat 66

Vrijdagochtend 9 februari: Met elkaar aan tafel in het lokaal

Vrijdagochtend 9 februari: zanguurtje in De Finke in Koudum

Dinsdagavond 13 februari 20.00: 4e huiskamergesprek op Voorstraat 88

Vrijdagavond 16 februari 19.30: vrijwilligersavond in het lokaal.

 

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pknstavoren.nl.

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *