Week 05 (meditatie)

Wat heb je er voor over?

Afgelopen week werd ik opgeschrikt door een bericht in de krant. In de kerk van Dokkum, de kerk van mijn jeugd, gaan twee van de vier kerkgebouwen sluiten en het aantal arbeidsplaatsen inkrimpen. Daarnaast is er een informatieve quiz begonnen over één van de grootste taboes ‘Wat verdien je?’ Die twee dingen zetten mij op het spoor om dit stukje te schrijven. Het lijkt mijlenver bij elkaar vandaan te staan, het geestelijke en het materiële. Geloven en geld, het heeft met elkaar te maken. Geld is in onze wereld nu eenmaal onmisbaar. In de kerk is er geld nodig om de verwarming te laten branden, de predikant te kunnen betalen, om het kerkgebouw te onderhouden en een open kerk te zijn. Het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar ‘Wat heb je ervoor over?’ Enkele gedachten n.a.v. I Samuel wil ik hier delen. Aan het begin horen we: ‘er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER’. Was God nu verdwenen uit Jorwerd, of was er niemand meer die nog iets van de Eeuwige wilde horen? Eli probeert met kunst- en vliegwerk het heiligdom ‘in de lucht te houden’. Zijn ogen zijn dof, de godslamp was bijna uitgedoofd. Het is bijna donker, maar nog niet helemaal. Alles is er nog, maar er is geen bezieling. Er wordt nog wel óver God gesproken en gezongen, maar God zelf sprak niet meer aan. Samuel groeit van jongsaf aan op ‘in de kerk’. Van Samuël wordt verteld: ‘Samuël had de HEER nog niet leren kennen’. Dat bevreemdt omdat hij de zoon is van zijn gelovige moeder Hanna. Zijn naam betekent: God heeft gehoord. Van jongsaf is hij actief in het religieuze bedrijf. Tot hij op een dag de stem van God herkent en er staat die morgen ‘opende Samuël, de deuren van het heiligdom van de Heer’. Voortaan zal Samuel vanuit een persoonlijke toewijding aan de zaak van God zich inzetten voor het in stand houden van een plek om te vieren en God te eren. Daarvoor had Samuël veel over.

Het doet mij pijn dat de kerk van mijn jeugd misschien gesloten wordt. Ik besef ook dat de kerk een instrument is, de plek om samen God te eren. Het is de plek van oefenen van Gods liefde en gerechtigheid. Het is de plek van uithuilen en getroost worden, van fouten erkennen en genade ontvangen om opnieuw te beginnen. Als je dat belangrijk bent gaan vinden dan gaat het door en komt geld of die tijd van ons mee. Het zal gezegend zijn.

ds. Aafke Nicolai, predikant te Stavoren en Hindeloopen.

 

Een korte heldere uitleg van kerkbalans zie: kerkbalans-voor-dummies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *