De Gemeente

‘Deel je leven’┬áis het jaarthema van de kerk, seizoen 2016-2017.

—————————————————————————————————————————————–

Predikant:
Ds. A.J. Nicolai
Ringstraat 2
Stavoren

—————————————————————————————————————————————–

De PKN gemeente Stavoren telt momenteel 170 belijdende leden en 188 doopleden.

De erediensten worden gehouden in de Nicolaaskerk die in het midden van ons stadje staat.

De diensten worden gehouden op zondagmorgen om half tien of om 11.00 uur.

Tweemaal per jaar is er een zangdienst die door de gemeenteleden zelf wordt verzorgd. Verder zijn er avonddiensten op de biddag en de dankdag en een viering van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag.

Een aantal speciale diensten worden met de Doopsgezinde Gemeente gehouden.

Er worden regelmatig gezinsdiensten georganiseerd waar de gemeenteleden, zowel jong als oud, aan meewerken.