Gemeenteberichten

Hieronder staan de belangrijkste mededelingen uit Ons Kerkblad van de afgelopen periode (± 4 weken)

en eventuele extra mededelingen van de kerkenraad en/of predikant.