Agenda

Agenda

Zondag 24 september: STARTZONDAG op het Gele Plein met als thema WIE DURFT!
Vrijdag 13 oktober: Oude verhalen nieuwe wegen, tijdens een wandeling van 5 km
In de herfstvakantie een vakantiebijbel ochtend in het lokaal voor alle kinderen van de basisschool
Vrijdagavond 3 november om 18.00 uur: Luthermaaltijd
Woensdag 24 januari: Huiskameravond
Dinsdagmiddag 6 februari: Huiskamermiddag
Donderdagavond 8 februari: Huiskameravond
Dinsdagavond 13 februari: Huiskameravond
Vrijdagmiddag 9 maart: Bezoek aan de Lutherse Kerk te Leeuwarden
Hemelvaartsdag 10 mei: Dauwtrappen, start om 07.30 in Molkwerum
Eén keer per maand voor alleenstaanden en oudere echtparen: Met elkaar aan tafel

Verder zijn er dit seizoen zijn de volgende activiteiten waar u aan deel kunt nemen:

– Huisbezoek
– Happen en trappen
– 18+ gespreksgroep
– 20+ gespreksgroep
– Jong volwassenekring
– Groeigroep 40+
– Vrouwen gespreksgroep
– Bijbelstudie Ruth
– Faam
– Vrouw – zijn Stavoren
– Voorbereiden zangdiensten, gezinsdiensten en/of verspers